TS Gruppen AB är ett rättfram entreprenadföretag med renodlade byggmästarvanor.

Vi startade verksamheten redan 2005 som enskild firma och 2011 har ett aktiebolag bildats då vi såg affärsfördelar med bokstäverna AB sist i företagsnamnet. Verksamheten har bedrivits under dom senaste 10 åren på Västmannagatan 91 i Vasastan.

Kontoret ligger centralt och det gör möjligt för oss på ledningen att besöka våra projekt med täta intervaller dvs noggrann kontroll som alltid leder till förväntad resultat och kvalitet.

Tillsammans med våra duktiga medarbetare och organisation har vi från enstaka byggprojekt utvecklat professionalism inom bygg där kvalitén står i centrum.

TS GRUPPEN har alltid satt hantverkskunnande och yrkesstolthet högt, med arbetslag av yrkesskickliga hantverkare och pålitlig ledningsgrupp känner vi oss säkra och redo inför varje uppdrag.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra beställare redan i anbudsskedet, vår kalkylgrupp tillsammans med våra beställare har varit på många anbudsfronter med påtagliga resultat.
TS GRUPPEN agerar även som projektledare genom hela projektet med hänsyn till högt ställda krav på ansvar med hög moral samt genom inarbetad effektivitet genomför sina uppdrag alltid i avtalad tid utan att kompromissa med kvalitet och dess perfektion.

Vision:
Att skapa tillit och förtroende hos våra beställare genom att alltid leverera fullkomligt perfekta resultat. TS GRUPPEN:s mål är att vara rättfram förstaval för både Brf:er och Företag.”Muskler väger mer än fett dock fett med erfarenhet väger mer än muskler.”