TAKOMLÄGGNING
24 oktober, 2016
PLÅTARBETEN
24 oktober, 2016

TAKSÄKERHET

Som fastighetsägare har ni stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Ert tak är en arbetsplats och arbete på ett tak medför stora risker, därför skall taket enligt Boverkets Bygg Regler BBR kap.8, arbetsmiljölagen samt lagen om skydd mot olyckor skall vara utrustade med miniminivå av tillträdes- och taksäkerhetsanordningar.

UPPFYLLER ERT TAK ALLA LAGAR OCH REGLER KRING TAKSÄKERHETEN?
Kontakta oss på TS GRUPPEN för kostnadsfri statusbesiktning av ert tak. Upptäcker vi brister så hjälper vi er att åtgärda dessa så att taket blir en säker arbetsplats för era sotare, takskottare, reparatörer etc.