TAKMÅLNING
24 oktober, 2016

SNÖ/TAKSKOTTNING

AKTUELLT Vintern 2017/2018
Kontakta oss angående våra takskottningsavtal.

I dag har fastighetsägaren en skyldighet att säkerställa att taket skottas. Snöskottning på tak är riskförebyggande och ska alltid utföras av fackmän med rätt utrustning och utbildning. TS GRUPPEN är specialister med flera års erfarenhet inom takarbeten, en partner som uppfyller dina krav på kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå. Med oss kan du känna dig trygg i samarbetet och veta att du får en tillförlitlig hjälp!