• SNÖ/TAKSKOTTNING

  LÄS MER

  AKTUELLT Vintern 2017/2018
  Kontakta oss angående våra takskottningsavtal.

  I dag har fastighetsägaren en skyldighet att säkerställa att taket skottas. Snöskottning på tak är riskförebyggande och ska alltid utföras av fackmän med rätt utrustning och utbildning. TS GRUPPEN är specialister med flera års erfarenhet inom takarbeten, en partner som uppfyller dina krav på kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå. Med oss kan du känna dig trygg i samarbetet och veta att du får en tillförlitlig hjälp!

 • TAKMÅLNING

  LÄS MER

  Undvik rost och skador på ditt tak! – Förebygg problemet i tid! Genom att måla sitt plåttak i tid förhindrar man korrosion. En väl utförd takmålning gör ditt tak både hållbart och vackert.
  Hur skyddar jag mitt plåttak från att rosta?

  Egentligen är svaret på ovanstående fråga mycket enkelt. När takplåtens skyddsfärg börjar flagna eller är nedbruten är det dags att måla om sitt plåttak. Rostangrepp bryter ner takplåt, vilket till slut oundvikligen leder till vattenskador, stora kostnader och problem. Takmålning bör alltså genomföras innan korrosionen är ett faktum.

 • TAKOMLÄGGNING

  LÄS MER

  Vi utför takomläggningar i plåt och tegel samt tillhörande arbeten som takstolsförstärkningar, vindsrenoveringar samt tätskiktsarbeten på tak.

  Med TS GRUPPEN får du en av marknadens bästa kvalitet och service. Vi tar över all ansvar gällande arbetsmiljö och arbetsmiljöplan samt gör löpande egna kontroller och besiktningar genom projektet för att säkerställa att vi efterlämnar ett professionellt och kvalitets utförd arbete. Detta ger våra kunder ett tryggt val av entreprenör.

 • TAKSÄKERHET

  LÄS MER

  Som fastighetsägare har ni stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Ert tak är en arbetsplats och arbete på ett tak medför stora risker, därför skall taket enligt Boverkets Bygg Regler BBR kap.8, arbetsmiljölagen samt lagen om skydd mot olyckor skall vara utrustade med miniminivå av tillträdes- och taksäkerhetsanordningar.

  UPPFYLLER ERT TAK ALLA LAGAR OCH REGLER KRING TAKSÄKERHETEN?
  Kontakta oss på TS GRUPPEN för kostnadsfri statusbesiktning av ert tak. Upptäcker vi brister så hjälper vi er att åtgärda dessa så att taket blir en säker arbetsplats för era sotare, takskottare, reparatörer etc.

 • PLÅTARBETEN

  LÄS MER

  Våra plåtslagare har gedigen utbildning samt stor erfarenhet inom tak, takrenoveringar och omläggningar av plåttak, vilket innebär hög kvalitet och service på alla våra utförda arbeten.

  Vi tror att du vill samarbeta med en expert, som förstår dina problem och önskemål. En partner som uppfyller dina krav på kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå.