Taksäkerhet Stockholm

Som fastighetsägare har ni stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Ert tak är en arbetsplats och arbete på ett tak medför stora risker, därför skall taket enligt Boverkets Bygg Regler BBR kap.8, arbetsmiljölagen samt lagen om skydd mot olyckor skall vara utrustade med miniminivå av tillträdes- och taksäkerhetsanordningar.

UPPFYLLER ERT TAK ALLA LAGAR OCH REGLER KRING TAKSÄKERHETEN?
Kontakta oss på TS Gruppen för kostnadsfri statusbesiktning av ert tak. Upptäcker vi brister så hjälper vi er att åtgärda dessa så att taket blir en säker arbetsplats för era sotare, takskottare, reparatörer etc.

SNÖRASSKYDD

Det är viktigt att se över snörasskydden på era tak innan vintern kommer för att undvika olyckor. Snörasskydd monteras på tak, så att snö och is stannar kvar tills de smälter långsamt och tryggt. Det är en trygghet för fotgängarna samt egendomen som annars kan förolyckas av glidande snö och is. Med snörasskydd behöver taket inte heller renskottas lika ofta. Vilket gör att det minskar era kostnader under vintern.

§ Krav från Boverkets Byggregler BBR 8:2434 skall tak med fasadhöjd över 8 m samt lutning över 6 grader utrustas med snörasskydd mot fallande is och snö vid byggnaders entréer.
§ Om taklutningen är över 18 grader skall snörasskydd som fungerar även som fotstöd monteras längs hela taket vid takbrott och takfoten BBR 8:2432

grupptsgruppen_snorasss

GÅNGBRYGGA | SKYDDSRÄCKE | WIRESYSTEM

Enligt Boverkets Byggregler BBR 8422 skall tak med fasadhöjd över 8 meter samt lutning över 6 grader utrustas med gångbrygga längs hela nocken för att man säkert ska kunna förflytta sig på taket. Gångbryggor skall även vara godkända för infästning av livlina och uppfylla SS-EN 516 klas 2 – typ B standarden. Det är även viktigt att besiktiga befintliga gångbryggor med mellanrum då många gamla gångbryggor är uttjänta och kan behövas att bytas ut.

§ Krav från Boverkets Byggregler BBR 8:2422 skall tak med fasadhöjd över 8 m samt lutning över 6 grader utrustas med gångbrygga längs hela nocken.

Arbetsmiljöverket har från och med den 1:a januari 2015 infört nya krav och skyldigheter gällande taksäkerheten kring takarbeten och i samband med det har Taksäkerhetskommittén satt nya branschstandarder om säkerhetsanordningar på tak. Den stora förändringen är kravet på att all förflyttning längs gångbryggan skall ske med kontinuerlig infästning av personlig fallskyddsutrustning på fastmonterade taksäkerhetsanordningar och den rationella lösningen för att uppfylla dessa krav är att använda sig av vajersystem. Detta gäller inte om gångbryggan har skyddsräcken längs fallutrymmen som skyddar mot fall vid förflyttning.

§ Nya regler från Arbetsmiljöverket AFS 1993:3 samt nya branschstandarder från Taksäkerhetskommittén sätter krav på att gångbryggan måste kompletteras med antingen vajersystem eller skyddsräcke så att all förflyttning skall kunna ske med kontinuerlig infästning av personlig fallskyddsutrustning.

skyddsräckebild

wiresystem-be00002446B

TAKSTEGAR

Takstegar används för att man ska kunna förflytta sig säkert från gångbryggan till takfoten, vilket ökar säkerheten vid servicearbeten på tak. Ett uppskattat sätt att hjälpa personer som har taket som sin arbetsplats.

§ Fast takstege och/eller gångbrygga till nock, skorsten eller arbetsställe BBR 8:2422 Fasta takstegar behövs även ner till takfoten för arbetets utförande i samband med snöskottning och is borttagning!

Taksäkerhet, takstegar. Kungsholmen Stockholm.

SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA | TAKFÖNSTER

Byggnader skall förses med fasta tillträdesanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna blir säkra. Byggnader som har invändiga uppstigningsarnodningar skall uppstigningsöppningar för tak- eller väggluckor förses med skyddsräcke med en höjd på minst 0,5 m för att förhindra fall vid upp samt nedstigning.
Uppbyggnad av takfönster som ej bär personlast och som av misstag kan komma att beträdas skall förses med skydd mot genomtramp.

§ BBR 8:2421 Skyddsräcke vid uppstigningsluckor för att förhindra fall vid upp samt nedstigning från takluckan
§ Samt runt ytor som av misstag kan trampas igenom som inte bär personlast som t.ex. takfönster BBR 8:2433 (gäller ej taklutningar över 60 grader)

 

 


Kontakta oss:
Kontakta gärna oss så hjälper vi er med att ta fram rätt fästen och ett pris för ert önskemål.

Kontakta kundtjänst på telefon 08-555 10 333 eller använd formuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

taksak_pics

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande