Företagspolicy

Via vår företagspolicy skall företaget i all sin verksamhet arbeta för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling, dels genom att erbjuda tjänster och produkter som tillfredsställer våra kunders och samhällets behov. Samt genom en översikt på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Vidare skall vi genom medarbetarnas och samarbetspartners engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom vår:

 • Miljöpolicy
 • Kvalitetspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

Via vår miljöpolicy eftersträvar vi att vår dagliga verksamhet skall befrämja en hållbar- och långsiktig samhällsutveckling som värnar miljön.
Företagets aktiva miljötänkande sätter fokus på våra anställda samt våra underleverantörer och underentreprenörer att ständigt anpassas efter myndighetskrav beträffande miljön och strävar efter att följa detta med en god marginal till vad som är möjligt genom att sammanväga kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

 • Aktivt samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Ständigt uppnå samt överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
 • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
 • Främja resurshållning och källsortering.
 • Engagera alla våra medarbetare samt underentreprenörer i miljöfrågor genom att informera och öka kunskapen.
 • Använda resurser och material effektivt och sparsamt med mindre spill under produktionstiden.
 • Ställer krav på våra leverantörer att varor och tjänster miljöanpassas.

11504163-Vyq0l

Kvalitetspolicy

Genom vår kvalitetspolicy arbetar vi ständigt att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster som uppfyller våra kunders behov och förväntningar.
Hög kvalitet och service är en av våra viktigaste konkurrensmedel, detta innebär att alla våra medarbetare måste ha gedigen utbildning samt stor erfarenhet inom yrkesområdet för att utföra alla arbeten på ett korrekt sätt och leverera det i rätt tid.

Detta gör vi genom att:

 • Ha en tydlig dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på våra tjänster    och produkter samt uppfylla dessa.
 • Utföra alla arbeten på ett korrekt sätt, i rätt omfattning samt leverera det i rätt tid.
 • Alltid utföra riskanalyser inför varje uppdrag.
 • Dokumentera väsentliga avtal och överenskommelse samt kvalitets och egenkontrollplan på utförda arbeten.
 • Alla våra medarbetare har gedigen utbildning och besitter goda kunskaper och stor erfarenhet inom det egna yrkesområdet.
 • Ständigt utveckla våra medarbetares kompetens genom att erbjuda erforderliga utbildningar som motiverar de att ta ansvar för sina uppdrag och leverera välutfört arbete med hög kvalitet och service.
 • Snabbt och effektivt åtgärda eventuella avvikelser och förekommande fel hos våra levererade tjänster och produkter.

takmalning

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy sätter stor fokus på att företaget i samverkan med medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverkar till en säker och god arbetsmiljö. Detta föreligger även hos våra underentreprenörer och deras medarbetare.

För att uppfylla en säker och god arbetsmiljö ser vi till att:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser
  Medarbetare skall ges ökad delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
 • Uppnå och överträffa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Utbilda och informera alla berörda arbetsmiljöfrågor.

redcmykDSC_2218-copy

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande